Certyfikat "Chronimy dzieci"
02.02.2016.
certyfikat_1.jpg

W roku szkolnym 2015/16, nasze przedszkole przystąpiło do Programu Chronimy Dzieci realizowanego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 “Bezpieczna i przyjazna szkoła". Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Nasi nauczyciele brali udział w cyklu szkoleń i warsztatów oraz opracowali dokumentację w zakresie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Po spełnieniu standardów otrzymaliśmy Certyfikat „Chronimy dzieci”.

Standard 1 - Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

Standard 2 - Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

Standard 3 - Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

Standard 4 - Placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

Standard 5 - Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

Standard 6 - Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci

PDF Drukuj Email
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »