Struktura zatrudnienia w placówce
21.05.2007.
DYREKTOR mgr Barbara Węgrzyn - nauczyciel dyplomowany

RADA PEDAGOGICZNA:
     mgr Iwona CygnarowskaWICEDYREKTOR - nauczyciel dyplomowany
     mgr Romana Dyszy - Tuchowska - nauczyciel dyplomowany
     mgr Sylwia Kaim - nauczyciel mianowany
     mgr Katarzyna Sadowska - nauczyciel dyplomowany
     mgr Marta Wojciechowska - nauczyciel mianowany
     mgr Ewa Żebrowska - nauczyciel dyplomowany
     mgr Dariusz Stopa (ksiądz) - nauczyciel mianowany
     mgr Krzysztof Gajewski (rehabilitant) - nauczyciel dyplomowany
     mgr Katarzyna Pydzik (j. angielski) - nauczyciel mianowany

ADMINISTRACJA:
INTENDENTKA:
    Elżbieta Suwart

PERSONEL TECHNICZNY:
WOŹNE ODDZIAŁOWE:
    Katarzyna Fiuk
    Aneta Kabza
    Barbara Nawrot
    Karina Ozga
 
KUCHARKA:
     Katarzyna Nocińska
POMOC KUCHENNA:
     Małgorzata Madej
KONSERWATOR:
     Kazimierz Karasek


 

PDF Drukuj Email